DNA tukisivuston käyttöehdot


Viestin lähettäminen edellyttää nimimerkin ja sähköpostiosoitteen antamista. Nimimerkki näkyy julkisesti lähetetyn kirjoituksen yhteydessä. Sähköpostiosoite ei tule muiden sivulla kävijöiden tietoon eikä sitä julkaista kirjoituksen yhteydessä.


Henkilön antama sähköpostiosoite tallennetaan DNA:n tai palvelua ylläpitävän kolmannen tahon tietokantaan. Sähköpostiosoitetta käytetään ainoastaan ilmoitusten lähettämiseen henkilön lähettämään viestiin liittyen esimerkiksi, kun henkilön lähettämään viestiin on vastattu. Henkilön tiedot poistetaan DNA:n ja/tai palvelua ylläpitävän kolmannen tahon tietokannasta henkilön pyynnöstä tai viimeistään 1 vuoden kuluttua jolloin viesti anonymisoidaan automaattisesti.


Keskustelupalstalle ei saa lähettää lain tai hyvän tavan vastaisia viestejä tai aineistoa. Hyvän tavan vastaista sisältöä ovat muun muassa asiattomat ja loukkaavat kommentit ja materiaalit, herjaavat, rasistiset tai siveettömät kirjoitukset ja muut julkaisut sekä roska- ja massapostitukset. Keskustelupalstalla ei saa myöskään julkaista aineistoa, joka loukkaa kolmannen tahon oikeuksia, kuten immateriaalioikeuksia tai liikesalaisuuksia. Myös mainonta ja toisena henkilönä esiintyminen on kielletty.


Käyttäjät vastaavat julkaisemastaan ja lähettämästään aineistosta ja sisällöstä sekä esittämistään mielipiteistä. DNA ei vastaa keskustelupalstalla esitettyjen viestien sisällöstä tai niiden aiheuttamista seuraamuksista. DNA:lla ei ole velvollisuutta valvoa keskustelupalstan sisältöä. DNA:lla on kuitenkin oikeus oman harkintansa mukaan muuttaa tai poistaa epäasiallista aineistoa keskustelupalstalta.


Käyttäjän IP-osoite tallentuu palveluun keskustelupalvelua käytettäessä. DNA:lla on oikeus estää keskustelupalstan käyttö IP-osoitteen tai sähköpostiosoitteen perustella, jos henkilö on toiminut näiden käyttösääntöjen tai lain tai hyvän tavan vastaisesti.


Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.