Användarvillkor för DNA-supportforum 

 

Sändning av meddelande förutsätter användarnamn och e-postadress. Användarnamnet syns vid ett offentligt inlägg. Andra besökare på sidan får inte se e-postadressen och den publiceras inte vid inlägget. 

 

Den e-postadress som personen uppger lagras i DNA:s databas eller i DNA:s samarbetspartners databas, som upprätthåller tjänsten. E-postadressen används endast för information angående ett meddelande som skickats av personen, t.ex. när man har svarat på ett meddelande från personen. Andra personuppgifter, som till exempel kundnummer eller telefonnummer, ska inte skrivas i meddelandena. Personens uppgifter raderas från DNA:s och/eller DNA:s samarbetspartners databas, som upprätthåller tjänsten. Detta görs på personens begäran eller senast efter 1 år då meddelandet automatiskt anonymiseras.  

 

Man får inte skicka meddelanden eller material till forumet, som strider mot lagen eller mot god sed. Innehåll som strider mot god sed är bland annat osakliga och förolämpande kommentarer och material, ärekränkande, rasistiska eller omoraliska texter och andra publikationer samt skräp- och massutskick. Material som bryter mot en tredje parts rättigheter, såsom immateriella rättigheter eller företagshemligheter, får inte heller publiceras på forumet. Även reklam och användning av annan persons identitet är förbjudet. 

 

Användarna ansvarar för det material och det innehåll de publicerar och skickar in samt för de åsikter de uttrycker. DNA ansvarar inte för innehållet i de meddelanden som framförs i forumet eller för de konsekvenser som de orsakar. DNA har ingen skyldighet att övervaka innehållet i forumet. DNA har dock rätt att efter eget övervägande ändra eller ta bort osakligt material från forumet. 

 

Användarens IP-adress lagras i tjänsten när man använder forumet. DNA har rätt att blockera användningen av forumet på basis av IP-adressen eller e-postadressen om personen har handlat i strid med dessa användarregler, lagen eller god sed. 


Personuppgifter hanteras enligt DNA:s dataskyddsbeskrivning . Utöver dessa villkor tillämpas DNA:s allmänna avtalsvillkor för konsumentkunder.