Ägarbyte/överlåtelse av ett DNA-telefonnummer

Ett ägarbyte av ett aktivt DNA-telefonnummer kan endast göras genom en nummeröverlåtelse. 

Den nuvarande ägaren kan ge tillstånd till nummeröverlåtelsen vid en DNA Kauppa-butik, via en nummeröverlåtelsefullmakt eller genom MittDNA-appen. Mottagningen av numret kan endast göras vid en DNA Kauppa-butik. Hitta närmaste butik här: dna.fi/dnakaupat

Den nya ägaren ingår i samband med nummeröverlåtelsen ett helt nytt abonnemangsavtal med nytt SIM-kort och önskad abonnemangstyp och kampanj. Samtidigt avslutas numrets tidigare abonnemang i den tidigare ägarens namn (även om det gamla abonnemanget var tidsbundet).

Nummeröverlåtelsen kan göras på tre alternativa sätt:

1. Genom att både den gamla och den nya/framtida ägaren besöker en DNA Kauppa-butik och gör nummeröverlåtelsen tillsammans.

2. Om den nuvarande ägaren ej vill/kan komma med till DNA Kauppa-butiken, så kan numrets nuvarande ägaren fylla i och skriva under en fysisk nummeröverlåtelsefullmakt: Numeronluovutusvaltakirja, som den nya/framtida ägaren tar med till DNA Kauppa-butiken.

3. Som alternativ till fullmaktsdokumentet, kan den nuvarande ägaren ge sitt tillstånd till nummeröverlåtelsen ("nummeröverföring") via Mitt DNA-appen som gäller i 30 dagar. Detaljerade instruktioner här.

Om den nuvarande/gamla ägaren gett sitt tillstånd antingen via appen eller genom att skriva under en nummeröverlåtelsefullmakt, så kan den framtida ägaren av telefonnumret sedan helt ensam gå till en DNA Kauppa-butik och göra upp ett det nya abonnemangsavtalet för numret i fråga.

För ägarbytet tas en 10€ avgift som kommer på den gamla ägarens abonnemangsfaktura (se prislista här) och debiteras fastän överlåtelsen inte fullgörs.
DNA Linda L Kundrådgivare (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.