Ägarbyte av ett DNA-telefonabonnemang/-nummer

Ägarbyte av ett DNA-telefonabonnemang kan göras via självbetjäningsportalen Minun palveluni på vår hemsida eller genom en nummeröverlåtelse vid en DNA Kauppa-butik (ägarbyte av nummer).

Ägarbytet kan ej göras via telefon eller epost eftersom en korrekt identifikation måste göras med nätbankskoder/Mobil-ID eller ID-kort i affären. Ägarbytet kan även göras för ett tidsbundet abonnemang.

För ägarbytet tas en avgift som kommer på den nya ägarens abonnemangsfaktura (5€ via Minun Palveluni och 10€ i en DNA Kauppa-butik, se prislista här).

Vid ett ägarbyte i en DNA Kauppa-butik, så överförs telefonnumret till den nya ägaren, som samtidigt gör upp ett helt nytt telefonabonnemangsavtal för önskad abonnemangstyp. Detta görs genom att den nuvarande och den nya ägaren går till DNA Kauppa-butiken tillsammans, eller att den nya ägaren tar med en nummeröverlåtesefullmakt som den gamla/nuvarande ägaren fyllt i. Ladda ner denna här (på finska): Numeronluovutusvaltakirja

 

Ägarbyte via självbetjäningstjänsten Minun Palveluni

Ägarbytet via Minun Palveluni träder i kraft från början av följande kalendermånad. Ägarbytet kan ej heller göras på kalendermånadens sista dag.

För att göra ägarbytet via Minun palvelu, behöver både den nuvarande ägaren och den nya ägaren nätbankskoder/Mobil-ID, en aktiv epost-adress och telefonnummer.

Den nuvarande ägaren loggar först in på Minun palveluni med sin DNA ID (användarnamn, tunnus): https://minunpalveluni.dna.fi.

.

Om du ej ännu har en DNA inloggning till Minun palveluni, bör du först skapa detta genom att klicka på "Luo DNA tunnus". Efter detta ombeds du att identifiera dig med dina nätbankskoder/Mobil-ID. I nästa steg fyller du i din epost, och definierar ditt lösenord (8-40 tecken och minst en liten bokstav, en stor bokstav samt ett nummer/specialtecken). Klicka sedan på "Valmis". Öppna sedan epost-meddelandet som skickats till din e-post-adress och klicka på aktiveringslänken. Bekräfta dina uppgifter och klicka på "Jatka" och sedan på "Vahvista". Din inloggning är klar. Du kan nu gå tillbaka till inloggingssidan och logga in med din epost och ditt lösenord.

Efter att den nuvarande ägaren loggat in på Minun palveluni, bör de klicka på abonnemanget de önskar överlåta (klicka på abonnemangsnamnet "DNA xxxxxxx" eller på rutan "Lisätiedot ja hallinta".

Välj sedan "Muut toiminnot" och klicka på "Siirry".


En sida med abonnemangets uppgifter öppnas. Den nuvarande ägaren bör sedan rulla nästan längst ner på sidan och klicka på "Muokkaa" bredvid "Liittymän omistajan vaihtaminen".

Notera att ägarbytet ej syns som ett alternativ om någon sorts förändring redan är igång (nummeröverföring, uppsägning, abonnemangsförändring, nummerändring, ändring av betalare/användare etc.) eller om avtalet är ett s.k. Reilu-avtal (apparat+abonnemang) samt om avtalet är avstängt pga. obetalade fakturor


De fyller sedan där i den nya ägarens personbeteckning och övriga uppgifter:Den nya ägaren får nu en epost och ett SMS med en länk och tillfälliga inloggningsuppgifter till Minun palveluni. Notera att den nya ägaren måste logga in via länken som skickats till deras epost. Den nya ägarens identifieras med deras nätbankskoder eller Mobil-ID. Den nya ägaren godkänner sedan abonnemangets avtal i sin helhet (även tidsbundna avtal) och den nya ägarens kredituppgifter kontrolleras. Det nya avtalet måste godkännas senast kl. 20.00 på månadens sista dag.

Ägarbytet träder i kraft från början av följande kalendermånad. Notera att fakturan som gäller tiden före ägarbytet ännu kommer till den tidigare ägaren.

DNA Linda L Kundrådgivare (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.