Användning på EU/EES -området

Denna text fungerar som ett tillägg till den information som finns på https://www.dna.fi/euroaming-pa-svenska

Följande regler gäller endast när du själv är i ett annat EU/EES-land och din apparat surfar i (dvs. "roamar") i ett annat EU/EES-lands lokala nätverk. Dessa regler gäller ej när du själv befinner dig i Finland och ringer eller skickar SMS till utlandet.


Medan du befinner dig i ett annat EU/EES-land, så är debiteringen för normala samtal, SMS och MMS
 i huvudregel samma pris som inom Finland. Alla DNA postpaid-telefonabonnemang (med internet) har även ett månatlig datapaket för gratis surfande inom övriga EU/EES. Om ditt resande inom dessa länder dock börjar vara långvarig och ej längre anses vara skälig, så tillkommer EU-tilläggsdebitering för samtal, SMS och data.Medan du befinner dig i ett annat EU/EES-land debiteras till att börja med inga extra roamingavgifter för telefonsamtal, SMS eller MMS. Det betyder att dina samtal och meddelanden kostar samma pris såsom om du var i Finland. Detta betyder också om du t.ex. har en abonnemangstyp som inkluderar 200 samtalsminuter, så är samtal inom resten av EU/ EES-området inkluderade i denna samma kvot. Detsamma gäller om du har ett paket med obegränsade vanliga samtal och meddelanden.

Om ditt resande dock drar ut på tiden (flera månader eller större användning) och din användning inte längre ligger inom gränserna för skälig användning, så tillkommer EU-tilläggsavgiften här under (se exakta gränser för skäligt användande längst ner).  EU/EES-datapaket
Alla DNA postpaid-telefonabonnemang som innehåller en internettjänst inkluderar ett månatligt EU/EES-dataroamingpaket. Dessa varierar från 7 - 45GB/månad. Dataöverföring inom EU/EES är gratis inom paketet. För dataöverföring som överstiger kvoten debiteras en EU-tilläggsavgift för data som fr.o.m. 1.7.2022 gått ner till 2,48 €/GB.

I juni 2020 valde vi lägga till obegränsad dataroaming för Sverige, Norge, Danmark, Estland, Lettland och Litauen för de flesta av våra postpaid-abonnemang. Om du har ett av dessa abonnemang, så använder dataroaming i dessa specifika länder inte upp ditt EU/EES datapaket. Notera att även här gäller undantag för skälighetsregeln för långvarigt resande (se mer om detta längst ner på sidan). För exakta kvoter för ditt postpaid-abonnemang, se rubriken "Telefonabonnemangens EU-datapaket" på denna sida: https://www.dna.fi/euroaming-pa-svenska

När EU/EES-datapaketet är 80% förbrukat får du ett SMS om detta och ytterligare ett nytt SMS när paketet har förbrukats. Om du fortsätter att använda data efter detta kommer du att debiteras EU-tilläggsavgift för dataöverföring tills nästa kalendermånads kvot kommer i kraft. Varje postpaid abonnemang har även en standard 60€/månad säkerhetsgräns för dataöverföring i utlandet. Om denna gräns nås, så slutar dataöverföringen att fungera tills nästa kalendermånad börjar. Observera att denna gräns på 60€ kan sänkas eller höjas via vår kundtjänst.

Observera att våra prepaid-abonnemang innehåller en gratis daglig EU/EES-datakvot på 0,45 GB/dygn. Efter att dygnskvoten använts upp, så börjar EU-tilläggsavgiften debiteras för fortsatt dataanvändning (debiteras från prepaid-saldot). Observera att dessa är tilläggspriser för att använda telefonen i ett annat EU/EES-land, dvs. detta ersätter inte priset för vad du betalar för tjänsten inom Finland, utan det är alltså inrikespris + EU-tilläggsavgift (t.ex. Super Prepaids dygsdebitering 0,99€ + 2,48€/GB).

Alla våra prepaid-tilläggspaket inkluderar även ett specifikt EU/EES-datapaket som är i kraft under paketets giltighetstid, t.ex. Tehonetti 30 dygn inkluderar en kvot på 5,4 GB som man kan använda under dessa 30 dygn. För de exakta kvoterna för alla prepaid-tilläggspaket, se rubriken "Prepaid-abonnemangens EU-datapaket" på denna sida: https://www.dna.fi/euroaming-pa-svenska


Periodiskt resande?
DNA:s abonnemangsprodukter är inte avsedda för permanent roaming. För permanent roaming debiteras EU-tilläggsavgifter.

Kundens resande och vistelse utomlands anses endast tillfällig och inte permanent om antingen villkoret för trafikmängd (1) eller villkoret för vistelse (2) uppfylls:

1. Villkor för trafikmängd: Den totala mängden av dataöverföring, utgående samtalsminuter och sända SMS/MMS-meddelanden i hemlandet är större än på EU/EES-området under de senaste 120 dygnen

2. Villkor för vistelse: Kunden har under de senaste 120 dygnen vistats mera i hemlandet än på EU/EES-området. Också vistelse annanstans än i ett EU/EES-land räknas som vistelse i hemlandet.

Om villkoret för trafikmängd (1) och villkoret för vistelse (2) inte uppfylls, får kunden ett automatiskt meddelande om en överskridning av tillfällig roaming. Efter meddelandet börjar i debitera EU-tilläggsavgifter. Debiteringen av EU-tilläggsavgifterna avslutas när användningen åter uppfyller villkor (1) eller (2).

DNA Linda L Kundrådgivare (Uppdaterad )

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.