Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Fakturering av mobilabonnemang (DNA Oyj)

Mobiltelefonabonnemang och -internetabonnemang debiteras vanligtvís kalendermånadsvis på samma faktura. Du kan välja att få fakturan på svenska, engelska eller finska.

(Notera att om du har en Welho-anslutning, faktureras dessa separat. Även trådtelefoner kommer på en egen faktura. Mer info om dessa inom kort.)

Minimifakturingssumman är 8€, dock skickas en faktura minst var tredje månad fastän summan är under 8€.

Fakturan skapas först efter faktureringsperioden/kalendermånadens slut för att eventuella tilläggsavgifter (t.ex. avgifter för samtal eller SMS till servicenummer/företagsnummer/utrikesnummer eller mobilbetalningar) som gjorts under den kalendermånaden skall kunna faktureras i sin helhet. Ex. Fakturan för januari 2019 skapas i februari 2019.

Fakturorna skickas ut i 6 olika faktureringsgrupper (datumen varierar lite från månad till månad), och förfallodagen är 14 dagar efter att fakturan skapats. Du kan vid behov ändra på denna faktureringsgrupp via vår kundtjänst.

Fakturan kan levereras som pappersfaktura (2,90€/månad) eller epost-faktura (0€). Du kan även välja att ta i bruk nätbankens e-faktura (0€) eller bankens direktbetalning (2,90€/månad). Även NetPosti kan användas. Du kan även enkelt betala fakturan via vår självbetjäningsportal Minun Palveluni. Du kan även välja att få ett SMS den dagen när fakturan skapas eller på förfallodagen.

Fakturan innehåller samtalsspecifikationen och betalningsuppgifter. Om er faktura innehåller samtal till servicenummer eller vissa företagsnummer, ser ni serviceleverantörens nummer och namn samt tiden för samtalet/meddelandet på fakturans sista sida. Via Minun Palveluni kan ni även se en täckt specifikation (3 sista siffrorna är censurerade) av dina avgiftsbelagda samtal under faktureringsperioden. Om du behöver en fullständig specifikation, kan denna beställas från vår kundtjänst (10€). Om något är oklart angående debiteringarna, ta gärna kontakt med vår kundtjänst.

Ändring av betalare eller uppdelning av faktura
Det går att ändra betalare på ett abonnemang eller ett delbetalningsavtal. Detta innebär att fakturan i först hand går till denna person eller detta företag. Ändringen kommer alltid i kraft först från och med följande kalendermånad och gäller endast fakturor från och med denna kalendermånad. Detta innebär att om du t.ex. ber om ändring av betalare i januari, kommer ändringen i kraft från och med 1.2 och den nya betalaren får sin första faktura i mars (när februari månads faktura skapas).

Notera att den egentligen avtalskunden/ägaren dock i sista hand fortsättningsvis är ansvarig för att fakturan betalas.

Betalningsprocessen och påminnelser
Betalningen av fakturan syns hos oss på 1-3 bankdagar. Om betalningen ej syns inom 7 dagar från förfallodagen, skickar vi ut en avgiftsfri SMS-påminnelse med betalningsuppgifterna till ditt kontaktnummer.

Om fakturan ej betalas inom en viss tid efter denna SMS-påminnelse, skapas en egentlig betalningspåminnelse och avgift på 5€. Denna avgift debiteras på en kommande faktura.

Om fakturan ej syns hos oss inom ca 3 veckor eller 4 veckor, så skickar vi åter en till SMS-påminnelse. Om ej fakturan betalas inom denna tid finns det risk att abonnemanget avstängs temporärt. I sista hand skickas fakturan till Intrum Oy för indrivning (Intrum Oy, tel. 09 2291 1894, info.finland(a)intrum.com, öppet: må-fre 7.30-20 och lö la 9-16).

Om åtskilliga fakturor länge är obetalda, kommer abonnemanget eller delbetalningsavtalet sägas upp helt (med slutfaktura till avtalets slut).

Betalningsplan och förflyttning av förfallodag
Fakturans slutsumma kan delas upp i 1-3 rater genom att göra en betalningsplan (10€ avgift) med vår kundtjänst. Den första raten är då max 30 dagar från fakturans förfallodag, och de följande raternas förfallodag förflyttas att vara 30 dagar efter den tidigare ratens förfallodag. En betalningsplan kan även göras för att bara flytta fram förfallodagen max 30 dagar från fakturans förfallodag. Notera att om inte raterna betalas inom några dagar från förfallodatumet, så förfaller betalningsplanen och hela summan bör genast betalas.

Fel vid betalning
Om du betalat fakturan med fel referensnummer, skall du kontakta vår kundtjänst så söker vi fram betalningen och allokerar den till dig och din faktura. Epost-adress: maksukyselyt@dna.fi.

Om du ej betalat summan till DNA:s bankkonto, så kan vi ej göra något åt saken. Du bör istället kontakta den person/det företag du betalat till i misstag.

Om du i misstag betalat fakturan två eller flera gånger, så tas överbetalningen i beaktande på de följande fakturorna. Om du i misstag betalat en väldigt stor summa, kontakta då vår kundtjänst så gör vi en återbetalning till ditt konto (återbetalning enligt prislista).

DNA Linda L Kundrådgivare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.