Giltighet och deaktivering av Prepaid-abonnemang

Alla Prepaid-abonnemang har en begränsat giltighetstid, som man dock hela tiden kan förlänga genom att ladda mera saldo. Notera att användning av ett Prepaid-abonnemang i sig ej förlänger giltighetstiden.

Om abonnemanget har hunnit deaktiveras, går det ej längre att ladda mera saldo eller nya paket och telefonnumret samt existerande saldo och paket går förlorade.

DNA Super Prepaid
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Super Prepaid-abonnemanget giltigt för 6 månader. Efter första laddningen förlängs giltighetstiden med ytterligare 12 månader. Varje gång du laddar mer saldo, förlängs giltighetstiden med 12 månader från laddningsdagen.

Efter 6 respektive 12 månader utan nya laddningar, slutar Prepaid-abonnemanget att fungera (du kan dock ännu ringa kundtjänsten och 112). Användaren har nu ännu 14 dagar att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.

DNA Rajaton Prepaid
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Rajaton Prepaid-abonnemanget giltigt för 3 månader. Efter första laddningen förlängs giltighetstiden med ytterligare 6 månader. Varje gång du laddar mer saldo, förlängs giltighetstiden med 6 månader från laddningsdagen.

Efter 3 respektive 6 månader utan nya laddningar, slutar Prepaid-abonnemanget att fungera (du kan dock ännu ringa kundtjänsten och 112). Användaren har nu ännu 2 månader att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.

DNA Dataprepaid
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Dataprepaid-abonnemanget giltigt i 180 dagar. När du laddar ett nytt datapaket, nollas giltighetstiden och blir åter 180 dagar från laddningen.

Efter 180 dagar utan nya laddningar, har användaren ännu 60 dagar att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.
DNA Linda L Kundrådgivare Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.