Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Giltighet och deaktivering av Prepaid-abonnemang

Alla Prepaid-abonnemang har en begränsat giltighetstid, som man dock hela tiden kan förlänga genom att ladda mera saldo. Användning av ett Prepaid-abonnemang förlänger inte giltighetstiden.

Om abonnemanget har hunnit deaktiveras, går det ej längre att ladda mera saldo/paket och telefonnumret samt existerande saldo och paket går förlorade.

DNA Super Prepaid (och DNA Prepaid)
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Super Prepaid-abonnemanget giltigt i 180 dagar. Efter första laddningen förlängs giltighetstiden och är nu 365 dagar. Varje gång du laddar mer saldo, förlängs giltighetstiden med 365 dagar från den senaste laddningsdagen.

Efter 180 respektive 365 dagar utan nya laddningar, slutar Prepaid-abonnemanget att fungera (det går dock ännu att ringa kundtjänsten tel. 044 144 044 och nödnumret 112). Användaren har nu ännu 15 dagar att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.

DNA Rajaton Prepaid
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Rajaton Prepaid-abonnemanget giltigt i 180 dagar. Efter första laddningen förlängs giltighetstiden och är nu 240 dagar. Varje gång du laddar mer saldo, förlängs giltighetstiden med 240 dagar från den senaste laddningsdagen.

Efter 180 respektive 240 dagar utan nya laddningar, slutar Prepaid-abonnemanget att fungera (det går dock ännu att ringa kundtjänsten tel. 044 144 044 och nödnumret 112). Användaren har nu ännu 15 dagar att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.

DNA Dataprepaid
Efter aktiveringen (ibruktagandet), är DNA Dataprepaid-abonnemanget giltigt i 180 dagar. När du laddar ett nytt datapaket, nollas giltighetstiden och blir åter 180 dagar från laddningen.

Efter 180 dagar utan nya laddningar, har användaren ännu 60 dagar att göra en laddning före abonnemanget deaktiveras.
DNA Linda L Kundrådgivare (Uppdaterad ) Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.