Detta inlägg är gammalt och kan innehålla inaktuell information.

Installation av DNA Hubi

DNA Hubi
För installation och ibruktagande av DNA Hubi behöver du:

  • Innehållet i förpackningen för DNA Hubi 
  • Fungerande internetförbindelse
  • Vid användning av trådlöst nätverk behöver du det trådlösa nätverkets lösenord
  • Vid användning av fast bredband, behöver du ett ledigt ethernet - uttag.
  • DNA TV Köp-PIN -kod (du får den vid beställning av DNA Hubi)
  • TV som har åtminstone HD-ready egenskap
  • Du kan även behöva antenn splitter, t.ex om du använder kabelmodem
Installera bredband först
  • DNA Hubi fungerar inte utan internetanslutning. Om du har skaffat internetanslutning på samma gång så bör den installeras först enligt de separata instruktionerna och se till att internetanslutningen fungerar.
1. Koppla DNA Hubi till din TV med HDMI-kabeln2. Koppla enheten till internet med Ethernet kabel (eller genom att ange Wi-Fi nätverkets ID efter start av enheten)


3. Koppla antennkabeln till antennuttaget och TV-kontakten


4. Koppla DNA TV-håddisk till USB-porten5. Koppla strömsladden i vägguttaget och i Hubi-enheten.
Ytterligare information om installation och ibruktagande av DNA Hubi finns på vår hemsida: https://www.dna.fi/support-tv-hubi

DNA Linda kundrådgivare
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.