DNA Bredband

DNA:s bredbandsnätverk i Finland:

 • Kabel (internet via Kabel-TV/DATA-uttag med antennkabel)
 • Ethernet (ethernet-uttag, nyare eller renoverade höghus)
 • Mobil (SIM-kort)
 • Fiber (optisk fiber FFTH, vanligast i egnahemshus)
 • DSL (internet via telefonuttag)

För att kontrollera om din hemadress kan få fast bredband, skriv in adressen här: https://kauppa4.dna.fi/laajakaista (postnummer, gatuadress, husnummer)

Om du har tillgänglighet till fast bredband, så får du samtidigt reda på vilka hastigheter vi erbjuder på adressen, vanligtvis 50 Mbit/s - 1 Gbit/s. För (V)DSL är hastigheterna dock lite lägre.

Redan 99% av finländarna bor på DNA:n täckningsområde för mobilbredband. För att dubbelkolla hörbarheten för mobilbredband, se kartan här: https://www.dna.fi/peittokartta
Kabelbredband

Kabelbredband är ett fast bredband som fungerar via samma nätverk (och ibland uttag) som din kabel-TV. 

Du behöver ett kabelmodem för en fungerande anslutning. För att anslutningen skall fungera, bör modemets s.k. CM MAC-adress vara kopplat till din beställning i DNA:s register (ditt modems unika CM MAC-adress hittar du på etiketten på modemets sidopanel eller undersida - beroende på modell). I vissa fall krävs ett Valokuitu Plus-kabelmodem för att säkerställa en problemfri anslutning.
Kopplingsschema:
- Koppla antennkabeln från TV-vägguttaget (eller från DATA-uttaget om du har ett) till modemets antennuttag (Cable RF). Om du endast har ett kabel-TV-uttag, och du önskar koppla en TV via samma uttag, så kan du först koppla en antennfördelare/splitter (som förgrenar signalen i två) i TV-vägguttaget.
- Koppla elsladden från modemets strömuttag (DC 12V) till ditt vägguttag.
- Sätt på modemet från dess huvudströmbrytare


Anslut dig till internet genom att koppla en ethernet-kabel från någon av de gula LAN-portarna till din datorns ethernet-port (inga program eller lösenord krävs).

Alternativt kan du koppla din dator eller mobilapparat till modemets trådlösa nätverk (WiFi/WLAN) genom att öppna datorns/telefonens/plattans/TV:ns WiFi-inställningar och ta fram listan över tillgängliga WLAN-nätverk.

Klicka på det namn som motsvarar det som står på modemets etikett och skriv in modemets lösenord. Inget specialprogram krävs. Om din apparat är tillräckligt ny, så hittar den båda WLAN-frekvenserna (2.4 GHz och 5 GHz) som modemet skickar ut. Koppla dig alltid till den snabbare 5 Ghz -frekvensen om den finns tillgänglig.Ditt modems unika WiFi/WLAN-namn och lösenord hittar du på etiketten på modemets sidopanel eller undersida (beroende på modell):
WLAN-nätverkets namn: SSID
WLAN-nätverkets lösenord: Salasana
Om du har en lite äldre modell, t.ex. Cisco EPC3825, så ser etiketten ut så här:
WLAN-nätverkets namn: CM MAC-kodens sista 6 tecken (i exemplet nedan: 1CDBFA)
WLAN-nätverkets lösenord: S/NOm du önskar byta på WLAN-nätverkets namn eller lösenord, så bör du logga in på modemets konfigurationssida.
 • Anslut dig till modemet på valbart sätt (kabel eller trådlöst)
 • Starta en webbläsare, skriv http://192.168.1.1 eller dna.wlan/ på webbläsarens adressrad och tryck Enter. 
 • I fältet för användarnamn anger du: admin och i fältet för lösenord: 1234. När du klickar på OK öppnas modemets konfigurationssidor. På konfigurationssidorna kan du också göra uppdateringar, ändra WiFi-kanaler, ändra på NAT/bridge-inställningarna och diverse säkerhetsinställningar om du vill. Mer information om ändring av inställningar finns på finska här: https://www.dna.fi/tuki-modeemit

Se kabelmodemens bruksanvisningar här:
https://www.dna.fi/tuki-modeemit#kaapeliliittyma

Om du behöver ett nytt modem, så hittar du vårt nyaste kabelmodem här: modeemitEthernet

Ethernet kallar vi en bredbandsanslutning när fastigheten har ett eget inbyggt nätverk i varje lägenhet. Vanligtvis har man i dessa lägenheter en kopplingspanel/fördelningscentral som finns belägen någonstans bredvid elskåpet i/nära hallen, och i alla eller några rum finns färdigt inbyggda internetuttag i väggarna.

Bredbandet kommer in via en huvudingång ("Nousu"/"Sisääntulo") i kopplingspanelen. Du kan ha en eller flera huvudingångar, men internet fungerar bara från ett i taget. Det är sedan möjligt att vidarekoppla (routa) internetanslutningen direkt till ett av rummens vägguttag genom att i kopplingpanelen koppla en ethernetkabel från huvudingången till motsvarande rumuttag på kopplingspanelen, t.ex. huvudingång ->l sovrum.

I detta exempel under (ex. 1) kommer fungerar internet från vägguttaget i sovrummet. Om du inte vill använda internet någon annanstans (än t.ex. sovrummet) och inte vill ha ett trådlöst hemmanätverk (WLAN/WiFi), så kan du bara direkt med en ethernetkabel koppla din dator till sovrummets vägguttag

ex. 1

ex. 2Om du dock vill använda flera apparater i samma rum samtidigt eller skapa ett WLAN/WiFi-nätverk hemma, så bör du skaffa dig en router. Routern kan antingen kopplas direkt i kopplingspanelens huvuduttag (nousu), eller först efter att internetanslutningen först vidarekopplats till ett annat rum. Notera dock att om du installerar routern i kopplingspanelen/elskåpet, kan WLAN-signalen ibland vara för svag för att nå alla rum.

För att använda en router, skall bredbandet från huvuduttaget kopplas in i routerns WAN-port (röd) med en ethernetkabel (RJ45).


DNA video (på finska) hur du tar i bruk routern och ansluter till nätverket:
youtube.com


Vi behöver ingen förhandsinformation om din router, eftersom användningen av denna är valfri. Om du behöver en ny router rekommenderar vi följande för Ethernet-hushåll:
- DNA Valokuitu Plus-modeemi-ED500a
- DNA Valokuitu Plus -modeemi EX400
- Google WiFi

Om du har flera rum, var du önskar använda trådburen internet, så kan du även använda dig av en s.k. desktop switch. Med hjälp av denna kan du dela på internetanslutningen och koppla det vidare till alla rumuttag. Av säkerhetsorsaker rekommenderar att du först kopplar bredbandet till en WiFi-router och först efter detta routar nätet vidare tillbaka till kopplingspanelen och först därefter kopplar in switchen.

Du hittar Desktop switch-apparater (på finska: "Kytkin") i teknik-affärer.


I exemplet här under används TP-link SG108 (instruktioner på finska här TP-Link)

DNA-video (på finska): youtube.com
Om du väljer att bara använda en router, ansluter du dig till internet genom att koppla en ethernet-kabel från någon av LAN-portarna till din datorns ethernet-port (inga program eller lösenord krävs).

Alternativt kan du koppla din dator eller mobilapparat till routerns trådlösa nätverk (WiFi/WLAN) genom att öppna datorns/telefonens/plattans/TV:ns WiFi-inställningar och ta fram listan över tillgängliga WLAN-nätverk.

Klicka på det namn som motsvarar det som står på routerns etikett och skriv in lösenord. Inget specialprogram krävs.

Din routers unika WiFi/WLAN-namn och lösenord hittar du på etiketten på routerns sidopanel eller undersida (beroende på modell).
SSID: WLAN-nätverkets namn
Salasana: WLAN-nätverkets lösenordOm din apparat (telefon/dator/platta) är tillräckligt ny, så hittar den båda WLAN-frekvenserna som routern skickar ut. Koppla dig alltid till den snabbare 5Ghz om den finns tillgänglig.Om du önskar byta på WLAN-nätverkets namn eller lösenord, så bör du logga in på modemets konfigurationssida.
 • Anslut dig till routern på valbart sätt (med kabel eller trådlöst)
 • Starta en webbläsare, skriv http://192.168.1.1 eller dna.wlan/ på webbläsarens adressrad och tryck Enter. 
 • I fältet för användarnamn anger du: admin och i fältet för lösenord: 1234. När du klickar på OK öppnas modemets konfigurationssidor. 
På konfigurationssidorna kan du också göra uppdateringar, ändra WiFi-kanaler, ändra på NAT/bridge-inställningarna och diverse säkerhetsinställningar. Mer information om ändring av inställningar finns på finska här: https://www.dna.fi/tuki-modeemit

Se bruksanvisningar här:
https://www.dna.fi/tuki-modeemit#ethernetMobilbredband

Mobilt internet fungerar med hjälp av SIM-kort.

Du kan sätta in SIM-kortet i en tablett eller annan apparat som direkt tar SIM-kort.

Du kan även köpa ett SIM-modem (Mokkula), om du vill använda bredbandet med en dator eller flera olika apparater samtidigt. Ett SIM-modem skapar även ett eget WiFi/WLAN-nätverk hemma.

DNA erbjuder både USB-resemodem (Matkamokkula) med eget batteri samt mer kraftfulla stationärä SIM-modem (Kotimokkula), som man även kan ansluta till med vanlig ethernet-kabel. Se våra modeller här: https://www.dna.fi/mokkulat
Anslut dig till det stationära SIM-modemets internet genom att koppla en ethernet-kabel från någon av LAN-portarna till din datorns ethernet-port (inga program eller lösenord krävs).

Om du har ett USB-resemodem, så kan du givetvis koppla detta direkt i datorns USB-port för en fast anslutning.

Alternativt kan du koppla dig till modemets WLAN genom att söka fram SIM-modemets namn på listan över tillgängliga WLAN-nätverk och skriva in modemets lösenord. Inget specialprogram krävs.

SIM-modemets WiFi/WLAN-namn och lösenord finns på modemets etikett (för resemodem under batteriet och för de större stationärä modemen finns etiketten vanligtvis på undersidan eller under en lucka - beroende på modell).

SSID: WLAN-nätverkets namn
Salasana: WLAN-nätverkets lösenordOm din apparat (telefon/dator/platta) är tillräckligt ny, så hittar den båda WLAN-frekvenserna som modemet skickar ut. Vi rekommenderar att du kopplar dig till den snabbare 5Ghz om den finns tillgänglig.Om du önskar byta på WLAN-nätverkets namn eller lösenord, så bör du logga in på modemets konfigurationssida.
 • Anslut dig till modemet på valbart sätt
 • Starta en webbläsare, skriv http://192.168.1.1 eller dna.mokkula på webbläsarens adressrad och tryck Enter. 
 • I fältet för användarnamn anger du: admin och i fältet för lösenord: 1234. När du klickar på OK öppnas modemets konfigurationssidor. 
På konfigurationssidorna kan du också göra uppdateringar, ändra WiFi-kanaler, ändra på NAT/bridge-inställningarna och diverse säkerhetsinställningar.

Se SIM-modemens bruksanvisningar här:
https://www.dna.fi/tuki-mokkulat

DNA Linda L Kundrådgivare (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.