Faktureringen av delbetalningsavtal för apparater

Från DNA kan du köpa apparater på delbetalningskontrakt utan räntor eller tilläggsavgifter. Vi erbjuder delbetalningsavtal på 12, 24 eller 36 månader.

Delbetalningsavtalens faktureringssätt ändrade 11.1.2018.

Nytt delbetalningsavtal (11.1.2018 eller senare)
Apparater som är köpta på delbetalning 11.11.2018 eller senare, faktureras på samma faktura som övriga abonnemang och tilläggstjänster.

Eftersom allt faktureras på samma faktura och med samma referensnummer, så är det är ej möjligt att på förväg betala in större summor för just den apparatens del. Detta tolkas istället som en förhandsbetalning av dina vanliga abonnemangsfakturor, och du får 0€-fakturor tills förhandsbetalningens hela summa har använts.

För att betala bort ett enskilt delbetalningskontrakt i sin helhet skall du helt säga upp delbetalningskontraktet via DNA:s kundtjänst. Uppsägningen av delbetalningskontraktet skapar då en slutfaktura på de resterande raterna. Denna sänds ut enligt den normala faktureringsrytmen (dvs. om du säger upp delbetalningsavtalet i oktober, så kommer slutfakturan i samband med fakturan som sänds i november). Du får med andra ord apparatens slutfaktura i samband med din följande abonnemangsfaktura.

Notera att även om du (eller din separat definierade betalare) ej har andra abonnemang eller tjänster, tas förhandsbetalningen inte i beaktande i sin helhet, utan 0€-fakturor skickas ut varje månad tills förhandsbetalningen summa har använts.


Äldre delbetalningsavtal (före 11.1.2018)
Apparater som är köpta på delbetalning före 11.1.2018, faktureras på en egen separat faktura. Kom ihåg att använda delbetalningskontraktets eget referensnummer vid betalning (denna är EJ samma som abonnemangsfakturans referens).

Alternativ för att betala alla resterande betalningsrater på en gång:
  • Beställ en slutfaktura från kundtjänsten
  • Räkna ihop fakturans slutsumma + den ofakturerade summan för de kvarstående betalningsraterna, vilket framgår på fakturan av texten "Återstående kostnader för betaltidsavtal XX,XX €" (endast för avtal gjorda före 11.1.2018!)

Du kan även betala flera betalningsrater på en gång eller betala en önskad summa i förskott. Då får du följaktligen fakturor med summan 0€ fram tills det att din förskottsbetalning har använts i sin helhet. Faktureringen för delbetalningskontraktet fortsätter sedan som vanligt tills avtalstidens slut.

Vänligen notera att ovanstående gäller avtalsspecifikt, dvs. man kan som kund ha såväl apparater som faktureras på skild faktura om delbetalningskontraktet ingåtts innan 11.1.2018, samt apparater som faktureras på samma faktura som övriga tjänster om det ifrågavarande delbetalningsavtalet ingåtts 11.1.2018 eller senare.

Här finns villkor för våra delbetalningskontrakt: https://www.dna.fi/documents/753910/853465/DNA_Maksuaikasopimusehdot.pdf/d31689d5-24ec-94c4-e654-a2c910705ffe

DNA Linda kundrådgivare Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.